Transformation

Transformation kallas det för när genetiskt material introduceras in i bakterier. Detta kan ske antingen naturligligt eller genom att följande steg! Detta protokoll beskriver hur du i labbet kan transformera plasmider in i Escherichia coli bakterier. 1. Förberedelser För denna laboration kommer förberedandet av följande krävas: E. coli alikvot (Top 10 Läs mer…