Transformation

Transformation kallas det för när genetiskt material introduceras in i bakterier. Detta kan ske antingen naturligligt eller genom att följande steg! Detta protokoll beskriver hur du i labbet kan transformera plasmider in i Escherichia coli bakterier. 1. Förberedelser För denna laboration kommer förberedandet av följande krävas: E. coli alikvot (Top 10 Läs mer…

Bakterie-näring och agar 101

Detta portokoll beskriver hur man blandar och framställer de vanligaste typerna bakterie-näring. Näringen brukar vanligtvis vara i formen av lös buljong eller en agar gel i petriskålar. 1. Lysogeny buljong (LB) LB är ett näringsrikt medium som främst används för bakterietillväxt. Mediumet har varit industristandarden för odlingen av bland annat Läs mer…