Antibiotika Medium

När man blandar antibiotika med buffer används det vanligtvis för selektiv tillväxt av bakterier med transformerade antibitioka resistens plasmider. Du vill kunna lagra din stock-buffer om möjligt, därav bifogas nedan lagrings-temperaturen. Det går även att välja mellan strikta och svaga förhållanden för sina bakterier. Under strikta föhållanden tilläggs mer antibiotika Läs mer…

Transformation

Transformation kallas det för när genetiskt material introduceras in i bakterier. Detta kan ske antingen naturligligt eller genom att följande steg! Detta protokoll beskriver hur du i labbet kan transformera plasmider in i Escherichia coli bakterier. 1. Förberedelser För denna laboration kommer förberedandet av följande krävas: E. coli alikvot (Top 10 Läs mer…

Bakterie-näring och agar 101

Detta portokoll beskriver hur man blandar och framställer de vanligaste typerna bakterie-näring. Näringen brukar vanligtvis vara i formen av lös buljong eller en agar gel i petriskålar. 1. Lysogeny buljong (LB) LB är ett näringsrikt medium som främst används för bakterietillväxt. Mediumet har varit industristandarden för odlingen av bland annat Läs mer…