Detta portokoll beskriver hur man blandar och framställer de vanligaste typerna bakterie-näring. Näringen brukar vanligtvis vara i formen av lös buljong eller en agar gel i petriskålar.

1. Lysogeny buljong (LB)

LB är ett näringsrikt medium som främst används för bakterietillväxt. Mediumet har varit industristandarden för odlingen av bland annat Escherichia coli bakterier sedan 1950-talet. Det går att köpa färdigt LB pulver, eller så blandar man ingredienserna för att sedan lösa upp de i vatten.

Procedur

1. Blanda följande ingredienser för att tillreda 1 L medium: 

InnehållMängd
Jästextrakt5 g
NaCl10 g
Pepton10 g
dH2O975 mL

2. Justera PH till 7.0 med hjälp av 1 M NaOH och 1 M HCl.

3. Autoclavera buljong blandningen.

2. Lysogeny buljong agar

LB agar är en blandning som härdas av agar pulver och passar bra för tillväxt av bakterier i petriskålar. Bakterierna växer då på en yta istället för i en lösning. För selektiv tillväxt måste tillsatser läggas till under tillredningen av agarplattorna, till skillnad från LB lösning där exempelvis antibiotika kan adderas vid senare tillfällen.

Procedur

1. Tillsätt 15 g / L agar-pulver i LB innan det autoklaveras.

2. Autoklavera buljong blandningen.

3. För selektiv tillväxt med antibiotika, kyl blandningen till cirka 55 °C och tillsätt typ av antibiotika baserat på dina organismers resistens (50 μg / μl – för 1 petriskål). Stegen utförs i denna ordning för att antibiotikan inte ska inaktiveras av autoklaveringen.

4. Häll blandningen i skålarna (10 ml / petriskål), låt härda.

5. Vänd skålarna och förvara vid 4 °C.

3. SOC-medium

Super Optimal buljong med Catabolite repression, eller förkortat SOC, är ett näringsrikt medium för bakterietillväxt. SOC är en justerad version av det vanligt använda LB-mediet. Tillväxt av E. coli i SOC-medium resulterar i högre transformationseffektivitet av plasmider.

Procedur

1. Blanda följande ingredienser för att tillreda 1 L medium: 

InnehållMängd
Jästextrakt5 g
NaCl0.585 g
Pepton20 g
KCl0.186 g
MgCl20.95 g
MgSO41.2 g
dH2O975 mL

2. Justera PH till 7.5 med hjälp av 1 M NaOH och 1 M HCl.

3. Autoclavera buljong blandningen.

4. När blindningen kylts till ett en temperatur under 50 °C, lägg till 20 mL filter steriliserad 20% glukos-lösning (4 g glukos lösta i 20 mL).

Kategorier: Agar

1 kommentar

Transformation – Allt om labbprotokoll! · mars 22, 2020 kl. 6:12 e m

[…] SOC-medium […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *