Antibiotika Medium

När man blandar antibiotika med buffer används det vanligtvis för selektiv tillväxt av bakterier med transformerade antibitioka resistens plasmider. Du vill kunna lagra din stock-buffer om möjligt, därav bifogas nedan lagrings-temperaturen. Det går även att välja mellan strikta och svaga förhållanden för sina bakterier. Under strikta föhållanden tilläggs mer antibiotika Läs mer…